Työyhteisön hyvinvointi -koulutusohjelma


Ihminen työntekijänä
 • miten ihminen toimii (aivojen toiminta, tunteet ja järki sekä tunneäly)
 • vuorovaikutustavat
 • sitoutuminen ja motivaatio sekä näiden vahvistaminen

Ihmiset ja ryhmän toiminta

 • toimivan ryhmän periaatteet
 • toimimaton ryhmä
 • ryhmän toiminnan suuntaaminen toimivaksi

Työhyvinvoinnin perusperiaatteet ja siitä huolehtiminen

 • kuinka ihmisestä huolehditaan
 • ihmisten huoltopisteet (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen)
 • esimiesten, työsuojelu- ja luottamushenkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen
Henkisen hyvinvoinnin konkreettiset välineet
 • kulttuuri
 • asioiden jakaminen
 • terveellinen ravinto
 • liikunta ja happi
 • oma elämä (esim. perhe- ja ihmissuhteet)
 
Koulutuksen kesto muodostuu asiakkaan tarpeiden mukaan.

 
 
  
 
© Onnellisuusopisto 2010-2017 | Malminkaari 5, 00700 Helsinki | p. 044-342 3333 | info(a)onnellisuusopisto.fi