NLP

Mitä, mihin ja kenelle?

NLP:tä hyödynnetään monissa työ- ja liike-elämän tilanteissa;  esimiestyöskentelyssä, vuorovaikutuksen parantamisessa, tiimien  rakentamisessa ja motivoinnissa, unohtamatta kunkin omaa henkilökohtaisen kasvun mahdollisuutta.


NLP – Neuro-linguistic Programming

Neuro viittaa aisteihin ja neurologisiin prosesseihin eli tiedon käsittelyyn.
 
Linguistic viittaa puhuttuun ja kehon kieleen, jotka molemmat vaikuttavat ajatteluumme ja käyttäytymiseemme.
 
Programming viittaa rakenteisiin ajattelussamme ja siihen kuinka voimme vaikuttaa niihin.

NLP:ssa ajatellaan, että keho ja mieli ovat systeemi, ja meissä kaikissa on jo kaikki.

NLP-koulutukset tarjoavat käytännön työkaluja vuorovaikutukseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen. Koulutuksissa opitaan mm. kuinka hyvä kontakti luodaan ja pidetään yllä, miten muutetaan rajoittavia uskomuksia, kuinka muutetaan kielteisiä kokemuksia myönteisiksi, kuinka eri ihmiset motivoituvat, miten hallitaan omia tunnetiloja ja miten vaikuttaa muiden ihmisten tunnetiloihin.

NLP:tä on hyödynnetty menestyksekkäästi mm. kouluttamisessa, valmentamisessa, terapiassa, hyvässä asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa, kunkin henkilökohtaisessa elämässä sekä monella muulla alueella.

NLP-koulutukset sisältävät laajan joukon mielenkiintoisia ja toimivia menetelmiä. NLP-taidot opitaan ja niitä hyödynnetään parhaiten harjoittelemalla, kun opitaan perusteellisesti ja monipuolisesti, kuinka vuorovaikutus toimii, mitä tapahtuu kun muuttaa ajatteluaan, miten tilat ja kokemukset rakentuvat ja muuttuvat jne. Alusta alkaen voit soveltaa NLP:tä omassa elämässäsi.

Suomen NLP-yhdistyksen suosittelema

Suomen NLP-yhdistys on ollut 20 vuotta mukana kehittämässä, tutkimassa ja kouluttamassa NLP:tä Suomessa. Kun koulutus täyttää yhdistyksen kriteerit sekä koulutuksen että kouluttajan osalta, koulutus saa maininnan ”Suomen NLP-yhdistyksen suosittelema”, joka tarkoittaa samaa kuin kansainvälisesti käytetyt Certified NLP Practitioner, Certified NLP Master Practitioner.

NLP Koulutustasot

NLP Practitioner
NLP Master Practitioner
NLP Associate Trainer (ennen kuin apuopettajuudet on suoritettu)
NLP Trainer (kun pakolliset apuopettajuudet, vähintään NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner on suoritettu)

Koulutuskriteerit lyhyesti

Koulutus kestää vähintään 132 h eli 16 päivää ja se on 5 - 7 lähiopetusjaksoa. Kouluttaja on NLP Trainer (minimi apuopettajuudet hyväksytysti suoritettu). Sisältövaatimukset ovat NLP-yhdistyksen kriteeristön mukaiset.
 
 

Coaching

NLP Coaching on henkilökohtaisen kehityksen, työn, perheen ja oman elämän tutkimista ja selventämistä, solmukohtien aukaisua, voimavarojen vahvistamista, tavoitteiden ja unelmien toteuttamista.
 
Coach on vahvasti rinnallakulkija, palloseinä ratkaisujen löytymiseksi ja sparraajakin.
 
On hyvä tietää missä ollaan nyt ja mitä kohti halutaan elämässä mennä sekä mistä halutaan päästää irti ja mikä on tavoite.
 
Joskus työssä ja elämässä on tilanteita joihin kaipaa uusia  näkökulmia, tukea omille ajatuksilleen tai vahvistusta unelmilleen. Tai kaipaa hetkeä, jolloin voi tarkastella omaa elämää tai tarvitsee herättelyä siihen kuinka työelämässä on enemmän mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja.
 
Luottamuksellisesti ja henkilökohtaisesti tai pienemmille ryhmille ja tiimeille.
 
      
 

 
© Onnellisuusopisto 2010-2017 | Malminkaari 5, 00700 Helsinki | p. 044-342 3333 | info(a)onnellisuusopisto.fi